صفحه اصلی

مهلت ارسال پایان نامه و گزارش های پیشرفت

قابل توجه دانشجویانی که درس پایان نامه دارند

 

آخرین مهلت بارگذاری پایان نامه : ۶ شهریور ماه ۱۳۹۸

 

آخرین مهلت دفاع : ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۸

 

توجه!

فرم بارگذاری سریع فایل های پایان نامه در صفحه اصلی سامانه قرار گرفته است.

مشاهده فرم