صفحه اصلی

مهلت ارسال پایان نامه و گزارش های پیشرفت

قابل توجه دانشجویانی که درس پایان نامه دارند

 

مهلت ارسال پایان نامه و گزارش های پیشرفت پایان نامه تا  ۹ بهمن تمدید شد.

توجه!

فرم بارگذاری سریع فایل های پایان نامه در صفحه اصلی سامانه قرار گرفته است.

مشاهده فرم